Om os

JRM Service er opstartet i 2006 og er indtil 2012 en virksomhed, som hovedsageligt udbyder håndværk, men som også i mindre omfang udbyder håndværkspræget rengøringsservice. I 2012 bliver dette ændret, så rengøringsservice bliver den centrale ydelse.


Vi har med vores rengøringsservice en mission om at kvalitet skal være et centralt element i vores virksomhed. Dette ved vi er lykkes fint, da vi igennem årene har modtaget positiv og konstruktiv feedback fra vores kunder.


Rengøring betragter vi som både en serviceydelse og et håndværk og har som ejere begge håndelag, sans for detaljer og uddannelse, som omhandler drift af virksomhed.

Dette har bevirket, at vores drøm om at få en lille skarp rengøringsvirksomhed er gjort til virkelighed. Det er for os ikke et mål i sig selv at være de største, men derimod vil vi gerne være et af de bedste bud på, hvad branchen kan byde ind med.